post

Een krachtig ontwerp door modularisatie

Organisaties worstelen met het goed standaardiseren van de productrange.

Initiatieven stranden door een slechte voorbereiding, het ontbreken van structuur en vervallen al snel terug in oude werkmethodes.

Modularisatie is een methode om machines goed en bovenal flexibel te standaardiseren. Machine Design is expert in het succesvol uitvoeren van modularisatie.

Engineering to order (ETO) naar configure to order (CTO)

Traditioneel zijn veel projectmatige organisaties ingericht op engineering to order (ETO). Het project wordt gestart met engineering. Dit maakt engineering (met al zijn onzekerheden) direct cruciaal in de doorlooptijd van het project. Het samenstellen van een machine of productielijn op basis van vooraf gedefineerde bouwstenen is configure to order (CTO). Deze bouwstenen of modules vormen de machine. Bij andere specificaties wordt er een nieuwe combinatie van modules gekozen.

Het omzetten van het ontwerp naar de opbouw in modules en beschikbaar maken binnen CTO is modularisatie.

De voordelen van CTO zijn groot en voor veel bedrijven zelfs noodzakelijk om winstgevend te zijn. Producten worden geconfigureerd op basis van duidelijke criteria. Er is geen engineering meer noodzakelijk in het kritieke pad van een project. De organisatie werkt met vaste modules waardoor er rust ontstaat in de organisatie. Men weet wat men moet doen en krijgt niet telkens een variatie op eerder geproduceerde machines.

Modularisatie in de machinebouw

Iedere machine is opgebouwd uit vijf uniek te definieren delen:

  • statisch deel
  • dynamisch deel
  • interface component
  • aandrijving
  • besturing

Laten we de vijf unieke modules kort bespreken. Het statische deel is het frame of het onderstel. Als de machine functioneert staat dit in principe stil. Het moet sterk genoeg zijn en heeft aansluiting op alle andere delen. Het dynamische deel verzorgt de beweging. Het verplaatst het interface component naar die positie waar de taak wordt uitgevoerd.

Het interface component is dat deel wat de verbinding vormt met de omgeving. Het is de grijper van een robotarm die is aangepast aan het product of de printkop van een printer die geschikt is voor het printen van kleuren in een hoge kwaliteit. De band van een transportband die aan speciale eisen moet voldoen in verband met voedselveiligheid is ook een voorbeeld van een interface component.

Tot slot is er een aandrijving. Deze kan elektrisch, pneumatisch, hydraulisch of bijvoorbeeld een verbrandingsmotor zijn. De besturing maakt het geheel af. De besturing kan zorgen voor een basisfunctionaliteit van de machines die bijvoorbeeld met het plaatsen van een extra sensor eenvoudig is uit te breiden.

De modules in een selectietabel

Door de vijf modules in een tabel op te nemen wordt het overzicht snel duidelijk. De modules worden verder opgesplitst. De modules worden gedefinieerd  op basis van technische specificaties en het te verwachten machine portfolio dat de markt vraagt.

Met modules bouw je een complete machine

Een praktisch voorbeeld verduidelijkt alles. Met de juiste modules is een combinatie te maken die door de klant ervaren wordt als een unieke machine. Zo bouwen we in dit voorbeeld een graafmachine, maar ook een minigraver. Zouden de modules voldoen aan de juiste specificaties dan is er zelfs een marsvoertuig te genereren op basis van bekende modules.

In deze fase is het allang geen engineering to order (ETO) meer. Het is een kwestie van modules selecteren en die samenbouwen. Zo is ook de engineering opgebouwd. Voor een order is er geen engineering nodig: de modules zijn bekend. De verkoper configureert een order (CTO) die op de achtergrond door middel van software wordt samengesteld.

Modularisatie genereert zonder inspanning extra productvariaties

De kracht van modularisatie ligt in het getal. Met het toepassen van de vijf modules is er eenvoudig een grote diversiteit aan producten zonder extra engineeringinspanning beschikbaar.

Maken we voor iedere module één variatie (dus eigenlijk geen) dan vormen de vijf unieke modules samen één unieke machine. Werken we voor de vijf modules ieder één alternatief uit dan ontstaan er 32 unieke machines! In het voorbeeld van de graafmachines zijn er voor iedere module drie alternatieven beschikbaar. Dit levert 3^5 = 243 combinaties en dus unieke machines.

Op deze eenvoudige manier wordt de starheid van standaardisatie voorkomen. De verkoper biedt de klant een unieke machine. Door het goed toepassen van modularisatie kost dit geen extra inspanning voor uw organisatie. Uw organisatie ziet slechts maximaal 15 unieke modules.

Machine Design en Modularisatie

Binnen Machine Design hebben wij een ruime ervaring met het toepassen van modularisatie.

Neemt contact met ons op, wij praten graag met u verder over de do’s & dont’s rondom modularisatie!

Klik hier om meer te weten te komen over modularisatie.

In dit artikel is gebruik gemaakt van afbeeldingen van Caterpillar © cat.com en NASA©mars.nasa.gov.